tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

06 Gru 2021

Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: „Zarządzanie kryzysowe w szkołach podczas pandemii w Polsce i Republice Czeskiej ”

 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

i
Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna
i Akademia Biznesu, Trutnov

zapraszają na polsko-czeskie spotkanie online na temat:

 „Zarządzanie kryzysowe w szkołach podczas pandemii w Polsce i Republice Czeskiej"

14 grudnia 2021 GODZ. 14:20

Platforma Zoom. Wstęp wolny. 

 

Początek pandemii COVID-19 stanowił spore wyzwanie nie tylko dla kierujących placówkami edukacyjnymi, ale również dla kadry dydaktycznej, uczniów i studentów. Dyrektorzy placówek edukacyjnych musieli zdalnie zarządzać pracownikami, a nauczyciele zgodnie z ich wytycznymi organizowali pracę, naukę oraz praktyki zawodowe  dla studentów.Jakie wnioski z tej sytuacji można wyciągnąć na przyszłość?Nasi prelegenci podsumują, jak sobie poradziliśmy w dobie kryzysu i czego się nauczyliśmy, skupiając się na zarządzaniu zmianą oraz na  modelach zarzadzania szkołami w kontekście zarządzania kryzysowego. 

Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osoby aktywne zawodowo, ale też te, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości email z imieniem i nazwiskiem oraz, jeśli dotyczy, reprezentowaną instytucją, na adres: marek.runiewicz@kpswjg.pl, do 13.12.2021 do godziny 23:59. 
W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania.

Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów, których wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym w dobie zmian wywołanych pandemią:

dr inż. Jacek Trembecki – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (KPSW), Polska, pedagog i mediator, uzyskał stopień doktora w zakresie: nauki wojskowe. Z-ca kierownika katedry Nauk Społecznych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW oraz kierownik kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

mgr Kateřina Součková – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska,  nauczycielka przedmiotów medycznych, która ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, które zdobyła kierując szpitalem w Pardubicach

W swojej prezentacji dr inż. Trembecki opowie o głównych założeniach organizacji kształcenia i wychowania na odległość. Ponadto skupi się on na zadaniach dyrektora jednostki oświatowej w związku z organizacją kształcenia na odległość. W swojej prezentacji wspomni o istotnej roli organu prowadzącego w realizacji przez jednostki oświatowe zadań zdalnego nauczania.

Z kolei mgr Součková porówna zastosowane modele zarządzania kryzysowego na początku pandemii tj. wiosną 2020 roku, z modelami zastosowanymi w drugiej fazie pandemii tj. jesienią tego samego roku. Mgr Kateřina Součková podzieli się również z uczestnikami spotkania wiedzą na temat organizacji praktyk zawodowych w szpitalach w tamtym newralgicznym okresie.

Spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie przez panią Karinę Kurkovą, mającą wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami i instytucjami na polsko-czeskim pograniczu.

PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ

 

Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia.
Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.

 

Powrót wstecz